Samen de optimale inzetbaarheid
realiseren

Samen de optimale inzetbaarheid
realiseren

HUMAN TECHNOLOGY

Samen de optimale inzetbaarheid
realiseren

Wij geloven in samenwerking met werkgever en werknemers voor het nastreven van werkgeluk in een gezonde organisatie. Dit realiseren wij met ondersteunende systemen en voorspellende techniek en creatieve oplossingen..

Voor iedere fase de juiste aanpak

Of het nu gaat om gezonde, gelukkige medewerkers, of langdurig zieke werknemers.
@arbo Bekijk hoe wij je faciliteren

@Work

Wij zetten ons in voor inzicht en het behouden van de gezondheid van de werknemers, op basis hiervan geven we training en advies.
@arbo Bekijk hoe wij je ondersteunen

@Home

Wij begeleiden en adviseren werkgevers en werknemers. We zorgen dat de arbeidsongeschikte werknemer snel en duurzaam kan deelnemen aan het arbeidsproces. Zo realiseren we samen verzuimreductie.

@arbo Bekijk hoe wij je kunnen coachen

@Risk

Voorkomen is beter dan genezen. Door samen de risico’s in kaart brengen en een goed preventiebeleid neer te zetten, voorkomen wij verzuim van een werknemer voor langere tijd.

@arbo Meedenken in het bedrijf

Meedenken

in het bedrijf

Wij zetten ons in voor inzicht en het behouden van de gezondheid van de werknemers, op basis hiervan geven we training en advies.
@arbo Mensen kennen

Mensen

kennen

Wij zetten ons in voor inzicht en het behouden van de gezondheid van de werknemers, op basis hiervan geven we training en advies.
@arbo Processen leren

Processen

leren

Wij zetten ons in voor inzicht en het behouden van de gezondheid van de werknemers, op basis hiervan geven we training en advies.

Individueel

hulp

Wij zetten ons in voor inzicht en het behouden van de gezondheid van de werknemers, op basis hiervan geven we training en advies.

Persoonlijke aanpak

@arbo Persoonlijke aanpak

In de eerste weken onderhouden wij frequent contact met de werkgever. Zo leren we de organisatie, alle processen en de mensen goed kennen. We kunnen dan direct meedenken en er is ruimte voor een persoonlijke benadering, wanneer een medewerker individueel hulp nodig heeft. Voor het beste resultaat.

Je kunt ons rechtstreeks bereiken, dankzij korte lijnen met een eigen contactpersoon. Dezelfde contactpersoon voor werkgever, werknemer en aanspreekpunt voor de bedrijfsarts. Door intensief samen te werken, leren wij jouw organisatie goed kennen. Wij positioneren ons het liefste als jouw externe medewerker.

ONZE KLANTEN

Samen weten we meer

Onze verzuimadviseurs beschikken over brede kennis van het Arbobeleid, met daarbinnen eigen specialismen. Ieder bedrijf heeft de beschikking over een eigen verzuimadviseur die we samen kiezen, afhankelijk van welk Arbobeleid je voert. Je hebt altijd een vast aanspreekpunt én de back-up van specialisten. Daarom werken wij samen.
@arbo Samen weten we meer
@arbo - Samen weten we meer

@arbo

Wij zijn er om je te ondersteunen als je werknemer ziek is, of dreigt ziek te worden. Wij helpen je met het dossier en de daarbij behorende wettelijke stappen. Maar belangrijker: wij begeleiden je medewerker snel in goede gezondheid terug naar de werkvloer. Een belangrijk middel voor ons is taakdelegatie.

@preventie

Wij zijn er om werknemers mentaal en fysiek gezond te houden en zo ziekteverzuim te voorkomen. Met onze specialisten kijken we naar de risico’s binnen je organisatie, we begeleiden en geven individueel advies.
@reïntegratie - Samen weten we meer

@reïntegratie

Kan een werknemer door ziekte niet meer terugkeren in de eigen functie en zijn er geen andere mogelijkheden meer bij de eigen werkgever, dan moeten er verder worden gekeken. Wij kennen alle ins en outs, denken mee en begeleiden het volledige re-integratietraject.