Over onze specialisten

Wat doet een bedrijfsarts

Een bedrijfsarts is een medisch professional die gespecialiseerd is in het gezondheidsmanagement binnen organisaties. Hun hoofddoel is het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers, evenals het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Bedrijfsartsen spelen een cruciale rol bij het beoordelen van de gezondheidstoestand van werknemers, het bieden van medisch advies aan werkgevers en werknemers, en het helpen bij het voorkomen en beheren van werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

De taken van een bedrijfsarts omvatten het uitvoeren van gezondheidscontroles, het beoordelen van de arbeidsomstandigheden, het adviseren over arbeidsaanpassingen voor werknemers met gezondheidsproblemen, het beheren van arbeidsongevallen en beroepsziekten, en het verstrekken van educatie over gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Daarnaast werken bedrijfsartsen vaak samen met andere professionals, zoals arbeids- en organisatiepsychologen, veiligheidsdeskundigen en HR-managers, om een ​​geïntegreerde aanpak te bieden voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Kortom, bedrijfsartsen spelen een essentiële rol bij het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving voor alle betrokkenen.

Wat doet een taakgedelegeerde

Taakdelegatie is een cruciaal aspect binnen de arbodienstverlening, waarbij bepaalde verantwoordelijkheden en taken die normaal door de (bedrijfs)arts worden uitgevoerd, worden overgedragen aan andere gespecialiseerde professionals, zoals de praktijkondersteuner bedrijfsarts. Dit proces van taakdelegatie stelt de (bedrijfs)arts in staat om zich te concentreren op complexe medische vraagstukken en directe patiëntenzorg, terwijl andere taken efficiënt en effectief worden uitgevoerd door gekwalificeerde teamleden. Het resulteert in een betere verdeling van werklast en optimaliseert de algehele zorgverlening binnen de arbodienst. Taakdelegatie is een strategie die niet alleen de efficiëntie verbetert, maar ook de kwaliteit van zorg verhoogt door de inzet van gespecialiseerde vaardigheden op het juiste moment en op de juiste plaats. Het is essentieel om te weten dat de kwaliteit van zorg en jouw privacy tijdens dit proces gewaarborgd blijven.

Wat doet een casemanager

Een casemanager in verzuimbegeleiding is de brug tussen werkgever en werknemer tijdens het re-integratieproces na langdurige ziekte. Hun rol is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen op één lijn blijven en voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

De casemanager verzuimregie neemt de leiding over het proces namens de werkgever. Ze coördineren de stappen die moeten worden genomen en fungeren als centraal aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever. Het medisch aspect wordt overgelaten aan de bedrijfsarts, terwijl de casemanager zich richt op wat de werknemer nog kan en hoe dit vertaald kan worden naar een re-integratieplan. Ze bieden ondersteuning bij elke stap, van advies over de te nemen acties tot het interpreteren van medische informatie en het opstellen van concrete plannen voor re-integratie.

Wanneer heb je een arbeidsdeskundige nodig?

Als je langer dan een week ziek bent, moet je werkgever dit melden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Pas bij langdurig ziekteverzuim kan een arbeidsdeskundige betrokken worden. Er zijn twee momenten waarop dit kan gebeuren.

Volgens de Arbowet is je werkgever niet verplicht, maar hij kan een arbeidsdeskundige inschakelen als je bijna een jaar ziek bent. Deze expert onderzoekt de mogelijkheden voor re-integratie en adviseert zowel jou als je werkgever.

Bijna twee jaar ziek en niet in staat om (volledig) te werken vanwege je gezondheid? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. In dat geval zal een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV je arbeidsongeschiktheid beoordelen en evalueren of er voldoende inspanningen zijn geleverd voor je terugkeer naar werk. Indien je in aanmerking komt voor een WIA-aanvraag, volgt een medische keuring door een keuringsarts van het UWV. De arbeidsdeskundige van het UWV zal vervolgens onderzoeken welke functies of werkzaamheden je nog wel kunt uitvoeren.

Wat doet een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon staat klaar voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, en discriminatie.

De verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon omvatten onder andere:

Een vertrouwenspersoon behandelt de informatie van werknemers altijd vertrouwelijk en is gebonden aan geheimhouding.

Aanstellen van een vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, na overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

Het is niet raadzaam om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris naast hun reguliere taken aan te stellen als vertrouwenspersoon, aangezien dit tot conflicten in hun reguliere werkzaamheden kan leiden.

Offerte aanvragen

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

Advies nodig?

@arbo Persoonlijke aanpak

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.
@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.