Wet verbetering Poortwachter

Wet verbetering poortwachter is ontwikkeld om de instroom in de WAO/WIA te verminderen en verzuimreductie voor de werkgever te realiseren. In deze wet staat beschreven waaraan werkgever en werknemer zich moeten houden wanneer er sprake is van ziekteverzuim. @arbo kent de regels van voor naar achter en zorgt dat alle verplichtingen die uit deze wet voortvloeien, worden uitgevoerd. Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Deze wet stelt dat snel en effectief ingrijpen de duur van verzuim verkort.

bedrijfsarts in gesprek

Samenwerking inspanningen Ziekte is voor niemand wenselijk, noch voor de werknemer, noch voor de werkgever. Het wordt nog lastiger wanneer een werknemer langdurig afwezig is door ziekte of zelfs arbeidsongeschikt wordt. De Wet verbetering poortwachter strijdt tegen langdurig verzuim door ziekte door werkgevers en werknemers te verplichten samen te werken met een arbodienst of bedrijfsarts om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verplichtingen

Zowel werkgevers als werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al vanaf de eerste week van ziekte gelden.

In het eerste jaar:

Na het eerste jaar

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. In het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen, maar niet in het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de werknemer, kan hij verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Passend werk

Als het niet mogelijk is om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, moet de werkgever passend werk aanbieden binnen het bedrijf, zoals deeltijdwerk of een aangepast takenpakket. Als laatste redmiddel kan de werkgever een andere functie aanbieden of de werknemer bij een andere werkgever plaatsen. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Situatie beoordelen Naast de wettelijke verplichtingen hebben werkgevers ook een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen:

Maatregelen tegen langdurig verzuim

Maak concrete afspraken in het Plan van Aanpak over wat de werknemer zal doen om weer aan het werk te komen en wat de werkgever zal doen om te helpen. Bespreken regelmatig het Plan van Aanpak met de werknemer. Bij verandering van de situatie van de werknemer, zorg ervoor dat er snel nieuwe afspraken worden gemaakt.

Offerte aanvragen

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

Advies nodig?

@arbo Persoonlijke aanpak

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.
@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.