Re-integratie Spoor 3

Wanneer is er sprake van spoor 3?

Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, volgt een WIA-keuring bij het UWV. Als er uit deze keuring blijkt dat de medewerker nog arbeidsmogelijkheden heeft en tussen de 35 en de 80 procent arbeidsongeschikt is, komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Wij gaan door!

Tijdens deze uitkeringsperiode moet de werknemer zich nog steeds inspannen om te re-integreren. Dit wordt re-integratie Spoor 3 genoemd. Wij ontzorgen de werknemers en werkgevers door te zorgen dat dit traject volgen de regelgeving verloopt.

WIA-keuring

Het UWV bekijkt eerst wat de werknemer en werkgever hebben gedaan in verband met re-integratie. Men beoordeelt het re-integratieverslag en kijkt of de werknemer en werkgever voldoende hebben gedaan om de werknemer weer te laten werken. Pas wanneer dit als voldoende is beoordeeld, kan er een WIA-aanvraag worden ingediend. Wij zorgen ervoor dat al deze documenten exact op orde zijn.

WGA-traject en het vinden van passend werk

Je hebt mogelijk recht op Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) bij een ziektegeval dat twee jaar of langer duurt.

Als werkgever kun je eigenrisicodrager voor de WGA zijn. Dan ben je voor een medewerker die onder de WGA-regeling valt, tot een periode van tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Dit kan flink oplopen in de kosten. Daarom adviseren we om je medewerker te begeleiden bij de re-integratie zolang er arbeidsmogelijkheden zijn. Wij ontlasten je met onze deskundige re-integratiecoaches, allemaal specialisten met veel ervaring in het begeleiden en motiveren van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

Verantwoordelijkheid

Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de WGA de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen:
  1. Betalen WGA-uitkering
  2. Betalen re-integratie
  3. Begeleiding tijdens re-integratie
  4. Toezien op wettelijke (re-integratie) verplichtingen
Een eigenrisicodrager blijft verantwoordelijk voor werknemers met een WGA-uitkering, ook als ze niet meer bij het bedrijf werken. Ook als wordt gestopt met het eigenrisicodragerschap, blijft de werkgever verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dat geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat een werkgever nog eigenrisicodrager was en daarna pas een WGA-uitkering kregen.

Verwachtingen van (ex-)werknemer

Wettelijk mag een (ex-)werknemer van een werkgever verwachten dat deze er alles aan doet om hem of haar weer aan het werk te krijgen. Andersom mag de werkgever verwachten dat de (ex-)werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Een werkgever heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als een werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen.

Schadelast WGA beperken

Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt de (ex-)werkgever de eerste 10 jaar de volledige WGA-uitkering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Als de (ex-)werknemer weer een eigen inkomen verdient, wordt de uitkeringslast beperkt. De inkomsten uit arbeid worden gekort op de WGA-uitkering.

Met een re-integratietraject (3e spoor) wordt een (ex-)werknemer begeleid naar passend werk, waarbij de resterende verdiencapaciteit van een werknemer zo volledig mogelijk wordt benut. Zo kan de schadelast van een eigenrisicodrager flink worden beperkt. Een succesvol re-integratietraject is dus van grote waarde voor zowel werknemer als werkgever. Kies daarom altijd voor een re-integratiebureau dat alle kennis en ervaring in huis heeft, voor een daadkrachtig re-integratietraject op spoor 3.

Testimonials

Kosten

Siry van den Booren

Doe de arboscan

Heb jij je Arbo op orde? Vul de vragenlijst in en mail de antwoorden. Binnen een paar minuten ontvang je advies over hoe je je arbobeleid nog verder kunt optimaliseren.

Bereken de kosten

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

@reintegratie whitepaper

Reïntegratie know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.