Pakketten en tarieven

Bijlage 1 |Dienstverlening @arbo

Het Verzuimpakket bevat de volgende diensten:

Pakketten Basis € 30,00 per medewerker per jaar Casemanager plus € 105,00 per medewerker per jaar All-in vanaf 50 mdw € 155,00 per medewerker per jaar
Vaste verzuimadviseur X X X
Actieve verzuimbegeleiding 1e en 2e ziektejaar Uurtarief X X
Registratie volledige personeelsbestand in verzuim applicatie Vast tarief Vast tarief Vast tarief
Signalering Poortwachter activiteiten in verzuimapplicatie Uurtarief X X
Registratie ziek- en herstelmeldingen door werkgever X X X
Eerste contact n.a.v. ziekmelding (kort) Uurtarief X X
Signalering vangnetsituatie X X X
Persoonlijke ondersteuning en bewaking in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter Uurtarief X
X
Signalering frequent verzuim Uurtarief X X
Eerste consult taakgedelegeerde (triage) Uurtarief Uurtarief X
Adviseren van interventies conform WvP. om herstel en verzuimduur te versnellen c.q. te verkorten Uurtarief X X
Eerste consult bedrijfsarts incl. PA Uurtarief Uurtarief X
Melding beroepsziekten bij Nederlands Centrum voor beroepsziekten Uurtarief Uurtarief Uurtarief
Vervolg consult taakgedelegeerde Uurtarief Uurtarief X
Vervolg consult bedrijfsarts Uurtarief Uurtarief X
Advies re-integratieplan Uurtarief Uurtarief X
Vervolg consult bedrijfsarts Uurtarief Uurtarief X
Signalering doorlopende ziekmelding (28 dagen) X X X
Opstellen concept PVA, bijstelling, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie PVA door casemanager voor werkgever en werknemer Stuksprijs Stuksprijs X
Doorgeven 42e weeks ziekmelding aan UWV Gratis Gratis Gratis
Advies inzet Arbeidsdeskundig onderzoek Uurtarief X X
Advies inzet spoor 2 Uurtarief Uurtarief X
WIA-aanvraag en re-integratie verslag verzorgen voor werkgever en werknemer door casemanager Uurtarief Uurtarief X
Indienen re-integratieverslag bij UWV Uurtarief Uurtarief Uurtarief
Versturen WIA aanvraag werknemer naar UWV Uurtarief Uurtarief Uurtarief
Beschikking en WGA Scan Uurtarief Uurtarief Uurtarief
In beroep UWV t.a.v. e.v.t. loonsanctie Uurtarief Uurtarief Uurtarief
SMT op locatie Uurtarief Uurtarief Uurtarief
Organisatie breed advies Uurtarief Uurtarief Uurtarief
Online verzuimrapportage samenstellen en uitdraaien X X X
Dossier overname, inlezen en advies Stukprijs Stukprijs Stukprijs
Second opinion, open spreek uur en preventief spreekuur Uurtarief Uurtarief Uurtarief

Deel 2

Bijlage 2 | Prijslijst

Van de volgende dienstverlening kun jij ook gebruik maken, tegen het (extra) tarief dat hierbij vermeld staat:

Casemanager, Taakgedelegeerde en Bedrijfsarts activiteiten:

CM: Eerste contact na ziekmelding (kort) € 34,20
No Show eerste contact (na twee pogingen) casemanager  
CM: Contact met werkgever / werknemer (per 15 min) € 34,20
CM: Ziek en herstelmelding invoeren voor werkgever € 8,00
TG: Triage € 165,30
TG: Vervolgconsult € 96,30
TG: Dossieranalyse overname lopend dossier (per dossier) € 267,50
TG: Opvragen en verwerken medische informatie behandelaar € 374,50
Nota medische info (van behandelaar)  
BA: Inlezen dossier (bij overname) € 62,10
BA: Eerste consult en PA € 310,30
BA: Eerste consult en advies € 186,20
BA: Vervolgconsult en advies € 123,60
BA: Vervolgconsult en FML € 310,30
BA: Vervolgconsult en Actueel oordeel en Medische informatie € 371,80
BA: Spoedspreekuur (binnen 48 uur) * € 160%
BA: Preventief consult € 123,60
BA: Medische machtiging opmaken € 62,10
BA: Medische informatie beoordelen en advies € 123,60
BA: Overleg werkgever € 62,10
BA: Overleg medisch € 62,10
BA: Overleg taakgedelegeerde € 62,10
Sociaal medisch teamoverleg (WG/BA/TG)  
BA: Reistijd  
No Show consult bedrijfsarts / taakgedelegeerde 100%

Huisbezoek dienstverlening

Huisbezoek aangevraagd voor 10.00 uur€ 71,70
Huisbezoek aangevraagd na 10.00 uur en voor 14.00 uur€ 94,20
Huisbezoek aangevraagd zaterdag voor 10.00 uur€ 104,90
Huisbezoek aangevraagd op zon- en feestdagen voor 10.00 uur€ 176,60

Arbeidsdeskundige dienstverlening

Arbeidsdeskundig onderzoek – kort € 991,90
Arbeidsdeskundig onderzoek € 1.267,40
Arbeidsdeskundige heronderzoek (bijv. bij veranderde medische situatie) € 991,90
WGA Scan € 1.267,40

Re-integratie trajecten:

2e spoor traject € 3.584,50
2e spoor traject on-line € 2.038,40

Ondersteuning bij psychosociale of fysieke arbeidsbelasting:

Intake bedrijfspsycholoog Rechtstreeks
Vervolggesprekken bij bedrijfspsycholoog Rechtstreeks
De ACT meting Rechtstreeks
Intake Rouw en Verlies * € 280,90
Vervolg traject Rouw en Verlies * Offerte
Intake Bedrijfsfysiotherapeut * (4 uur) € 545,70
Vervolg traject/training bedrijfsfysiotherapeut Offerte
Werkplekonderzoek * Offerte
Stoelmassage per dagdeel (12 sessies) * € 422,70
Intake Jobcoach plus werkgevers module € 321,00
Vervolg traject Jobcoach Offerte
Intake Leefstijlcoach plus werkgevers module € 321,00
Vervolg traject Leefstijlcoach Offerte
Verzuimtrainingen Offerte
( * )Exclusief reiskosten indien op locatie € 0,50

HR activiteiten

HR vraagstukken uitzoeken en advies (per uur) € 165,30
Basis verzuimprotocol € 133,80
Verzuimprotocol op maat € 401,30
Personeelshandboek € 3.030,80
Concept Plan van Aanpak € 74,90
Concept Bijstelling Plan van Aanpak € 74,90
Concept Eerstejaarsevaluatie Plan van Aanpak € 74,90
Concept Eindevaluatie Plan van Aanpak € 74,90
WIA-aanvraag en re-integratieverslag verzorgen voor wg en wn Uurtarief
door taakgedelegeerde *  
Concept verkort Re-integratieverslag, ziekteperiode <13wk € 102,70
Concept Re-integratieverslag ziek uit dienst, ziekteperiode >13 wk € 138,00
Concept Deskundigenoordeel € 138,00

RI&E/ PMO/ PAGO/Keuringen:

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Offerte
Basis PMO/PAGO Offerte
Diverse keuringen Op aanvraag

Tarieven specialisten:

Casemanager (per 60min) € 138,00
Taakgedelegeerde (per 60min) € 192,60
Bedrijfsarts (per 30min) € 124,20
Arbeidsdeskundige (per 60min) € 165,30
Ergonoom/ bedrijfsfysiotherapeut (per 60min) € 165,30
Mediator (per 60min) € 165,30
HR Adviseur (per 60min) € 165,30
Coach divers (per 60min) € 165,30
Hoger veiligheidsdeskundige (per 60min) € 192,60
Arbeidshygiënist (per 60min) € 192,60
Arbeidsrechtadvocaat (per 60min) Offerte
Staf Arts (per 30min) € 149,00

Verzuimapplicatie:

Verzuimapplicatie inrichten € 321,00
Koppeling verzuimapplicatie en CRM systeem Offerte
Verzuimhistorie overnemen (per uur) € 138,00

Doe de arboscan

Heb jij je Arbo op orde? Vul de vragenlijst in en mail de antwoorden. Binnen een paar minuten ontvang je advies over hoe je je arbobeleid nog verder kunt optimaliseren.

Bereken uw kosten

Vul uw gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies op maat.

dash

Preventie know-how in je mailbox

Laatse nieuws omtrent fitte medewerkers, blijf op de hoogte. Of whitepaper…