Risico-inventarisatie & Evaluatie

Het beste plan van aanpak

Bij een RI&E brengen we alle risico’s in kaart op het gebied van gezondheid, welzijn, arbobeleid en veiligheid. Daarna bepalen we wat de beste volgorde is om ze aan te pakken. We focussen ons op de knelpunten om die te verbeteren maar kijken ook naar wat er wel goed loopt, om te behouden en verder uit te bouwen

Wij ondersteunen met het krijgen van inzicht in de eigen organisatie en geven passend advies. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op voor ieder aandachtspunt, compleet met de verantwoordelijke personen en deadlines.

@reintegratie team overleg

RI&E om verzuim te voorkomen

Een RI&E brengt vroegtijdig alle risico’s in beeld en pakt deze concreet aan. Zo helpt RI&E bij het voorkomen van verzuim. En met het verzorgen voor goede arbeidsomstandigheden voorkom je arbeidsgerelateerde ongevallen. Een arbeidsongeval als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden, kan leiden tot een aansprakelijkheidsstelling. Een up-to-date RI&E is door veel verzekeraars opgenomen in de voorwaarden. Tevens ben je verplicht te beschikken over een up-to-date RI&E, om een boete te voorkomen.

Uitvoer van een RI&E

Het opstellen van een RI&E is maatwerk en zal voor iedereen verschillen, toch kan het in globale stappen worden omschreven:
  • Voorbereiding en analyse: de RI&E inclusief ingevuld plan van aanpak.
  • Bezoek aan de organisatie: Tijdens het bezoek is er een gesprek met de uitvoerder van de RI&E, gevolgd door een toetsende rondgang op het bedrijf.
  • Rapportage: de adviseur stelt een toetsingsverslag op. Resultaat van de toetsing kan zijn: afkeuring, goedkeuring of goedkeuring onder voorbehoud. In de meeste gevallen betreft het een goedkeuring onder voorbehoud. In ons toetsingsverslag benoemen wij dan zaken die nog toegevoegd moeten worden om tot een volledige rapportage te komen. Naar onze mening ligt daar onze toegevoegde waarde. De rapportage hoeft daarna niet nogmaals aan ons te worden aangeboden.

Beoordeling RI&E arbeidsmiddelen

Veilig werken in de praktijk, betekent vooral werken onder veilige omstandigheden met goedgekeurde arbeidsmiddelen. Denk hierbij aan machines, gereedschap, bescherming en installaties die geen risico’s mogen opleveren. Deze veilige middelen moeten ook op de juiste manier gebruikt worden om veilig te kunnen zijn. Hierbij is duidelijke instructie van belang. Daarnaast is regelmatig onderhoud en keuring nodig, vaak verplicht. Voor de veiligheid zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk.

In het RI&E beoordelen we de arbeidsmiddelen op het mogelijke gevaar, hier worden maatregelen aan voorgesteld om de risico’s te verminderen.

Activiteiten

De volgende stappen kunnen we onderscheiden:
  • Tijdens de bedrijfsbezoeken beoordeelt een veiligheidskundige de aanwezige arbeidsmiddelen en toetst deze op bestaande wet- en regelgeving.
  • Tijdens de uitvoering van het onderzoek is het belangrijk dat aanwezige veiligheidsvoorzieningen ook getest kunnen worden.
  • Er vindt een gesprek plaats met de “arbo verantwoordelijke” over incidenten en ongevallen met arbeidsmiddelen.
  • Met de “verantwoordelijke voor technische zaken” vindt een gesprek plaats over de technische dossiers, keuring en onderhoud, ontwerp en modificaties.
  • Met de “personeelsverantwoordelijke” wordt gepraat over voorlichting, onderricht en instructie.
  • Medewerkers op de werkvloer worden kort geïnterviewd over gebruik en gedrag van arbeidsmiddelen.
  • Er volgt een rapportage van de bevindingen.

Testimonials

Melissa van Slooten

Doe de arboscan

Heb jij je Arbo op orde? Vul de vragenlijst in en mail de antwoorden. Binnen een paar minuten ontvang je advies over hoe je je arbobeleid nog verder kunt optimaliseren.

Bereken de kosten

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

@arbo whitepaper

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.

@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.