Mentaal

Mentale ondersteuning is sensitief en moet door de juiste personen worden uitgevoerd. Daarom zetten wij hiervoor zorgvuldig de juiste partners en experts in: een enthousiaste groep professionals met veel ervaring, allemaal specialisten die denken in oplossingen.

Snel psychisch herstel

Een op de vier werknemers heeft te maken met psychische problemen. Als je deze klachten niet herkent en aanpakt, zal dit vroeg of laat effect hebben op het functioneren van je medewerkers, en kan het zelfs leiden tot langdurig verzuim. Veel voorkomende klachten zijn stressgevoelens, angst en somberheid. Deze problemen gaan we samen aanpakken en oplossen.

Psychische klachten kunnen het functioneren steeds moeilijker maken. Dit is allereerst lastig voor de persoon met klachten zelf, maar ook voor collega’s en jij als werkgever. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, het is het beste om problemen onder ogen te zien en vervolgens aan te pakken.

Als werkgever meld je de werknemer bij ons aan. Binnen één dag maken we een afspraak voor het eerste gesprek, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een rustige plek op het werk. Is dit niet mogelijk dan kan er gekozen worden voor één van onze spreeklocaties.

Onze psychologen werken niet met protocollen, diagnoses of labels. Zij brengen samen met de werknemer de problemen in kaart. Met opdrachten en inzichten helpen we de werknemer weer grip te krijgen op het leven. We gaan met jou als werkgever in gesprek over de inzetbaarheid van de werknemer, maar de inhoud van de persoonlijke gesprekken met de werknemer zullen nooit worden besproken.

Uit ervaring weten wij dat na vier tot zes sessies de werknemer weer beter in zijn of haar vel zit en weer gedeeltelijk of volledig aan de slag kan.

Werken als onderdeel van het herstel

Wij geloven in de kracht van werk bij het herstel van de psychische klachten. Werk of werkhervatting is daarom altijd onderwerp van gesprek in onze trajecten. Tijdens de gesprekken met de psychologen bieden wij handvatten en oefeningen om weer voldoende grip op het leven te krijgen. Na iedere afspraak maakt de psycholoog een vervolgafspraak, als dat nodig is.

Wij willen gewoon dat de werknemer weer op weg kan en fris van geest is, zonder daar dure woorden, diagnoses en protocollen aan te koppelen. We bespreken daarom graag alle klachten, groot, klein, werkgerelateerd of privé. Vanzelfsprekend bieden wij maatwerk. Iedere werknemer is uniek en verdient een persoonlijke benadering.

EMDR, de oplossing voor zware, psychische klachten

Psychische klachten zoals verlies, PTSS of andere zware, traumatische gebeurtenissen kunnen hun tol eisen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ook wel EMDR, kan de oplossing zijn om deze problemen aan te pakken.

Tijdens het verwerken van trauma of traumatische gebeurtenissen kun je vastlopen. Bij de start van de begeleiding gaan we samen uitgebreid in op de achtergrond en oorzaak van de klachten. Veelal zijn psychische klachten het gevolg van verschillende beschadigende gebeurtenissen.

Voorbeelden daarvan zijn:
  • Emotionele verwaarlozing,
  • Akelige ervaringen op medisch gebied,
  • Ervaringen met verlies,
  • Werkgerelateerde gebeurtenissen
  • En andere schokkende, schaamtevolle of ingrijpende ervaringen.

Uit het vooronderzoek kunnen we bepalen of een gerichte traumabehandeling nodig is en of EMDR een geschikt middel is.

Psychische interventies

Voordat psychische interventie zin heeft, moet de achterliggende problematiek duidelijk zijn. Een goed intakegesprek is voor ons zeer belangrijk, daarom starten we met een uitgebreid, oriënterend gesprek van anderhalf uur. Hierbij kunnen psychologische testen worden afgenomen. Deze testen maken duidelijk in hoeverre het functioneren van de medewerker beperkt wordt. Op basis van de quickscan maken we een voorstel voor verdere begeleiding.

Weer aan het werk

De stip op de horizon is het herstel van de medewerker, zodat hij weer goed in zijn vel zit en optimaal aan het werk kan. Onze psychologen onderzoeken of de werknemer weer deels of geheel zijn taken kan uitvoeren, soms wordt geadviseerd om aangepast werk te gaan doen.

Ze geven verwachtingen over de duur van de klachten en beperkingen, en bepalen de vervolgstappen. We stellen hierover een heldere rapportage op met een persoonlijke toelichting. Hierbij blijft vertrouwelijke en medische informatie vanzelfsprekend buiten beschouwing.

Psychologenlijn

In sommige gevallen is snelle, psychische ondersteuning gewenst. Hiervoor hebben wij de psychologenlijn, een telefoongesprek met onze professionals kan de uitkomst bieden.

Snel en effectief

Onze speciale telefoonlijn is bedoeld voor mentale ondersteuning. De specialisten kunnen vragen beantwoorden over angsten, gedachten en gevoelens die leven bij medewerkers.

Bellen is geheel anoniem en de werknemer wordt direct doorverbonden naar een psycholoog. Onze psychologen zijn geïnformeerd, geïnstrueerd en kunnen telefonisch de ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft, gemiddeld duurt een gesprek 30 tot 45 minuten.
Wanneer uit het telefoontje blijkt dat er behoefte is aan een verdere aanpak, wordt de werknemer doorverwezen naar zijn HR-manager.

Welke werknemers beschikken over het telefoonnummer en hoe de interne communicatie eruit ziet, bepaal jij als werkgever. Uiteraard kunnen wij hierover meedenken en adviseren.

Wij rapporteren hoeveel werknemers gebruik maken van de psychologenlijn. We zijn alert op oneigenlijk gebruik en onnodige kosten en proberen dit te voorkomen. Wanneer er gesprekken zijn waarbij we geen hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld over fysieke gezondheid, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wanneer er te veel niet-passende telefoontjes binnenkomen, gaan we met jou in gesprek om de communicatie naar jouw werknemers hierop beter aan te laten sluiten.

Vooralsnog kan er gebeld worden tijdens kantooruren.

Voor jou, naar alle tevredenheid

Uit ervaring weten wij dat veel werknemers en werkgevers zeer tevreden zijn met De Psychologenlijn. Werkgevers ervaren veel toegevoegde waarde aan de ondersteuning. Met onze snelle, professionele hulp kunnen we veel mensen helpen met één telefoontje.
Onze psychologen zijn namelijk meer dan alleen ‘een luisterend oor’, het verschil zit in de professionele aanpak, empathisch vermogen, deskundigheid en oplossingsgerichtheid.

Werknemers kunnen bellen wanneer zij dit nodig achten, zo hebben ze zelf invloed op de inzetbaarheid. Met deze laagdrempelige ondersteuning is het makkelijker om te helpen in een vroeg stadium van psychische problemen.

Direct regelen

Mogelijk spreekt de laagdrempelige en directe toegang tot deze ondersteuning voor medewerkers jou ook aan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

ACT Meting

De Analytical Competence Tool, ook wel ACT, is een revolutionair psychometrisch meetinstrument dat is ontwikkeld om de drijfveren van een persoon te achterhalen. De ACT kun je inzetten bij de start van een coachingstraject, wanneer de psycholoog het als toegevoegde waarde ziet.

Meer inzicht en snel herstel​

De ACT-meting leidt tot een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over kernkwaliteiten, competenties, de bewuste en onbewuste drijfveren. Toch duurt de meting maar 12 minuten. De ACT-meting biedt de psycholoog zo snel meer inzichten om de werknemer te begeleiden en betere resultaten te halen. Jij als werknemer kan dit rapport gebruiken om richting te geven aan ontwikkelvragen en verdere ontwikkeling.

Vertrouwenspersoon

Tijdens het werk heb je te maken met verschillende personen, denk bijvoorbeeld aan collega’s, leidinggevenden, controleurs… Jammer genoeg verloopt niet elke samenwerking even goed. Met de vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen spreken over bijvoorbeeld problemen en irritaties. Dit hoeven geen kleine conflicten te zijn. Op de werkplek kan er sprake zijn van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie en zelf geweld. De vertrouwenspersoon kan helpen om conflicten en uitval te voorkomen. Daarnaast kan het verwaarlozen van zulke problemen grote gevolgen hebben, denk aan menselijk leed, vermindering van productiviteit, verloop, verzuim en misschien zelfs arbeidsongeschiktheid. De Arbowet verplicht je als werkgever om aandacht te schenken aan deze onderwerpen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon wordt door slechts de helft van de bedrijven ingezet, maar is erg effectief als je conflicten en verzuim wilt voorkomen. De vertrouwenspersoon verlaagt de drempel bij het melden van problemen, werknemers kunnen hun problemen kwijt zonder eerst een leidinggevende in te lichten. Ze bekijken samen het probleem, wat de werknemer al heeft ondernomen en hoe ze het probleem verder kunnen aanpakken.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?​

De vertrouwenspersoon heeft geen eenvoudige taken: het opvangen, begeleiden en ondersteunen van de werknemers met problemen. Vervolgens analyseren zij het probleem en de geschiedenis van het voorval, om er advies over te kunnen geven. Wanneer nodig kunnen ze verwijzen naar professionele adviseurs.

Volledig vertrouwen​

We begrijpen dat situaties erg gevoelig kunnen zijn, en met voorzichtigheid en op de juiste manier opgelost moeten worden. Alle vragen en problemen die bij jouw vertrouwenspersoon zijn gemeld, zullen daarom in strikte vertrouwelijkheid behandeld worden. De melder keurt eerst alle acties goed, voor ze worden uitgevoerd. De vertrouwenspersoon moet een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon zijn. Hij of zij moet het vertrouwen hebben van zowel de medewerkers, leidinggevende als directie.

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Onze bedrijfsmaatschappelijk werker biedt hulp bij psychosociale problemen die betrekking hebben op zowel de werkomgeving als privézaken van de werknemer. De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat in gesprek met de werknemer om inzicht te krijgen in de situatie en helpt om het probleemoplossend vermogen te vergroten. Zo kan de werknemer bij het volgende probleem er zelfstandig mee aan de slag.

Testimonials

Fynn van den Booren

Doe de arboscan

Heb jij je Arbo op orde? Vul de vragenlijst in en mail de antwoorden. Binnen een paar minuten ontvang je advies over hoe je je arbobeleid nog verder kunt optimaliseren.

Bereken de kosten

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

@arbo whitepaper

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.

@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.