Juridisch

Als werkgever heb je dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. Je moet arbeidsovereenkomsten opstellen, er zijn disfunctionerende of zieke werknemers en je krijgt te maken met arbeidsconflicten. Wellicht heeft je bedrijf te maken met een reorganisatie wegens veranderende marktomstandigheden. Waar je ook tegenaan loopt, onze advocaten staan voor je klaar.

Mediation

Bij mediation bemiddelt een mediator bij een conflict tussen twee partijen, om tot een oplossing te komen. Het gaat ons niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om een oplossing te vinden die voor beide partijen past. Hiervoor moeten zij wel bereid zijn om er samen uit te komen.

Hoe werkt mediation?​

Onze mediator leidt de gesprekken en nodigt beide partijen uit om samen aan tafel te komen. Voorafgaand tekenen beide partijen een mediationovereenkomst. Hierin staat beschreven welk probleem opgelost moet worden en welke afspraken er allemaal gelden. De mediation is vertrouwelijk, wat er tijdens de gesprekken besproken wordt, blijft geheim.

Wat doet de mediator?​

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat beide partijen hun verhaal kunnen vertellen. Daarnaast geeft de mediator advies om tot een oplossing te komen. Als dit lukt, bepaalt hij samen met de partijen wat er in de slotovereenkomst komt te staan.

Wanneer mediation niet lukt​

Mediation werkt in veel gevallen, maar niet altijd. Wat doen we dan? Wanneer het probleem na mediation deels of niet is opgelost, kan er altijd besloten worden om naar de rechter te stappen.

Bezwaar en beroep

Onze aanpak is persoonlijk, ook bij een bezwaar of beroep. Na het indienen van een bezwaarschrift nemen wij telefonisch contact met je op. Soms komen we tijdens dit gesprek al tot een passende oplossing. Is dit niet geval, dan kan er een bemiddelaar worden ingezet. Onze persoonlijke benadering helpt veelal bij het vinden van een eerlijke oplossing.

Beroepszaken

Klanten die het niet eens zijn met de beslissing op hun bezwaarschrift, kunnen in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter geeft dan zijn oordeel over de beslissing. Bezwaar en Beroep is in al onze districten aanwezig. We beschikken over een unieke combinatie van juridische, verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige expertise. Deze kennis houden we niet voor onszelf, we zoeken continu naar mogelijkheden om bedrijven maar ook gemeenten te ondersteunen met deze expertise.

Dit doet de advocaat arbeidsrecht

Je zult niet vaak te maken krijgen met wettelijke aspecten van de arbeidsovereenkomst. Er zijn echter veel rechten en plichten waar je misschien niet direct van op de hoogte bent, maar die wel relevant zijn. Indien jij als werkgever en je werknemer het niet met elkaar eens zijn, is het belangrijk dat jullie beiden op de hoogte zijn van alle rechten en plichten. Onze advocaat arbeidsrecht kan jullie hierin ondersteunen.

De advocaat arbeidsrecht is er niet alleen om te bemiddelen, maar kan jou ook ondersteunen met de onderhandelingen over een nieuw CAO. Arbeidsrecht gaat over alle juridische aspecten van arbeid, van ontslagzaken en loongeschillen tot het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het beoordelen daarvan.

Wat valt er allemaal onder arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is een juridisch vakgebied dat zich bezighoudt met alle wet- en regelgeving op het gebied van werk. In de praktijk komt het werk van een advocaat neer op de behandeling en bemiddeling van conflicten. Maar denk ook aan het opstellen en beoordelen van juridische documentatie.

De verschillende onderdelen van arbeidsrecht zijn:

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen en beoordelen;
 • Loongeschillen: wanneer een werkgever nog (achterstallig) loon is verschuldigd, bijvoorbeeld bij doorbetaling bij ziekte;
 • Ontslagrecht: verschillende vormen van ontslag die terecht of onterecht worden toegepast en kunnen worden aangevochten;
 • Concurrentiebeding en relatiebeding;
 • Aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen;
 • Overige arbeidszaken en conflicten: schorsing of het op non-actief stellen, wijzigingen in arbeidsrelaties door reorganisatie, UWV-procedures, et cetera.

 

In geval van conflict of andere juridische zaken kun je dus altijd terecht bij de advocaat arbeidsrecht. Ook als je vragen hebt of onzekerheden.

Hulp bij ontslag

Als werkgever mag je niet zomaar een werknemer ontslaan. Er is een geldige reden nodig om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, bijvoorbeeld in het geval van:

 • Bedrijfseconomische redenen;
 • Disfunctioneren;
 • Een verstoorde arbeidsrelatie;
 • Langdurige ziekte of frequent ziekteverzuim;
 • Verwijtbaar handelen door de werknemer;
 • Gewetensbezwaar van de werknemer bij het werk;
 • Reorganisatie;
 • Andere omstandigheden.

 

Voor ontslag heb je als werkgever een vergunning van het UWV of instemming van de werknemer nodig. Wanneer de werknemer instemt, raakt hij niet zijn recht op WW kwijt. Daarnaast moet in de meeste gevallen een opzegtermijn gehanteerd worden. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld ontslag tijdens de proeftijd, of bij het verlopen van een tijdelijk contract.

Zodra het UWV een vergunning afgeeft, mag de werknemer geen verweer meer voeren. De werknemer mag en moet dus een vergunningaanvraag goed bestuderen. Hierbij kan de advocaat arbeidsrecht ondersteunen.

De advocaat arbeidsrecht helpt jou om:

 • De situatie optimaal te begrijpen;
 • Deze situatie te vertalen naar de juridische positie;
 • De juridische positie zo duidelijk mogelijk voor te leggen en een inschatting te maken hoe haalbaar jouw eisen en wensen zijn;
 • Met jou bespreken hoe jij het beste deze situatie kunt aanpakken (en wat dat mogelijk gaat kosten).

Testimonials

Marjan van Keulen

Bereken uw kosten

Vul je gegevens in en ontvang van ons direct een prijsopgave en advies.

@arbo whitepaper

Arbo know-how in je mailbox

Blijf op de hoogte van het laatse nieuws omtrent fitte medewerkers.

@arbo heeft de door jou verstrekte contactgegevens nodig om contact met je op te nemen over onze producten en diensten. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je af kan melden, onze privacypraktijken en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.