Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe arbowet in werking getreden. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 zijn afgesloten voldoen meteen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet op een rij:

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op www.arboportaal.nl/arbozorg staan de wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar. Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/digitaletoolkit.