Het jaar 2022, een jaar waarin steeds meer aandacht is gekomen voor ongewenst gedrag in de media en onze samenleving. We worden ons steeds meer bewust van de schade die ongewenst gedrag met zich mee kan brengen op persoonlijk gebied maar ook organisatie breed. Het blijft belangrijk om hier aandacht voor te hebben en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Hoe brengen we ongewenst gedrag in kaart, hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we elkaar hierop aanspreken en warm houden? Blijf hier ook in 2023 met elkaar naar kijken en de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon onder de aandacht brengen.

Samen maken wij het verschil!

NIEUWE REGELGEVING ONGEWENST GEDRAG IN 2023?

De huidige regelgeving rond ongewenst gedrag is vrij globaal uitgewerkt. Dat geeft onduidelijkheid. Zeker omdat de Nederlandse Arbeidsinspectie bij inspecties eigen concretere richtlijnen hanteert, bijvoorbeeld over de vertrouwenspersoon. Mariette Hamers, de ‘regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag’ schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet scherper zal normeren wat er van organisaties verwacht mag worden in het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Termijnen van nieuwe regelgeving zijn niet genoemd.

Dat de impact van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag groot is merken we steeds meer. Er speelt veel in onze samenleving. Misplaatste grappen, handtastelijkheden of zelfs verkrachting. Wekelijks zien we nieuwe voorbeelden in de media, die veel losmaken. Eén op de twee vrouwen en één op de vijf mannen krijgt in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Er is steun voor de mensen die zich uitspreken, maar ook angst, onzekerheid en onbegrip. Vanuit de Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is er een impactoverzicht opgesteld. Het geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Denk hierbij aan:

 

MARIËTTE HAMER

Mariëtte Hamer werd door het kabinet aangesteld als regeringscommissaris naar aanleiding van wangedrag bij verschillende instellingen en organisaties. Het is haar taak om met oplossingsrichtingen te komen en het gesprek daarover aan te jagen. Die oplossing ligt in een stevige cultuurverandering, aldus Hamer. “We moeten toe naar een samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.

Waarin we de grenzen van de ander respecteren en die van onszelf durven aan te geven. Omstanders moeten niet wegkijken, maar elkaar juist aanspreken.”

Zie hierbij het overzicht en bekijk de uitzending van Op1 (NPO):

Uitzending van Op1 (NPO)
Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld deelt eerste bevindingen

 

HEEFT U NOG VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DIT ONDERWERP?

Neem dan contact met ons op.