Per 1 april 2018 is de wijziging van het meerlingenverlof in werking getreden.

Het zwangerschapsverlof start bij een zwangerschapsduur van 30-32 weken. Als er sprake is van ziekteverzuim voor die tijd, dan start het verlof automatisch bij 30 weken. Op de dag na de bevalling, start het bevallingsverlof, zodat een totale verlofperiode ontstaat van tenminste 20 weken (of langer bij een late geboorte).

De algemene uitgangspuntenzijn:

Meer informatie

Eerder afbouwen van werk

Het meerlingenverlof regelt dat vrouwen die zwanger zijn van een meerling kunnen stoppen met werken tussen de 30ste en 32ste zwangerschapsweek. De NVAB adviseert over de periode daarvoor om vanaf 20-24 weken het werk te beperken tot 4 uur per dag en rond de 26-30 weken en rond 26-30 weken volledig te stoppen. Het verlof valt dan onder de Ziektewet. De NVAB heeft hierover een richtlijn waarin deze adviezen over belastbaarheid bij meerlingzwangerschappen beschreven staan.