Een bedrijfsongeval is een ongeval dat onder werktijd plaatsvindt. Wanneer er een ongeval plaatsvindt op weg naar of van je werk, spreken we niet van een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval melden

Als werkgever en werknemer probeer je bedrijfsongevallen altijd te voorkomen. Wanneer er toch een ongeval plaatsvindt, hebben werkgevers een meldingsplicht: ze zijn verplicht ernstige ongevallen direct te melden bij de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW).

Wanneer is er sprake van een ernstig bedrijfsongeval? We spreken van een ernstig ongeval wanneer iemand:

Wanneer het slachtoffer pas enige tijd na het ongeval wordt opgenomen, moet de werkgever het ongeval alsnog direct doorgeven. Het niet melden van een ernstig ongeval is een overtreding.

Hoe meld je een bedrijfsongeval?

Meld een bedrijfsongeval zo snel mogelijk aan de Inspectie SZW. Dit kan telefonisch via: 0800 – 5151. Deze melding moet schriftelijk worden bevestigd.
Andere minder ernstige bedrijfsongevallen moeten worden geregistreerd en in het dossier van de betreffende werknemer worden opgeborgen.